Stavebné a zemné práce, trafostanica Medzibrod

Investor: Slovenská elektrizačná prenosová súprava, a. s.
Objednávateľ: Prodistav, s.r.o.
Doba realizácie: 01/2010 – 12/2011

Realizácia energokanálov, spevnených plôch, zlepšovanie podložia a spevňovanie svahov v areáli trefostanice pri obci Medzibrod.