SSV Banská Bystrica – rekonštrukcia IS a spevnených plôch

Investor: LESY Slovenskej republiky štátny podnik
Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky štátny podnik
Doba realizácie: 04/2015 – 06/2016

Vybudovanie nových inžinierskych sietí v areály Odštepného závodu Lesnej techniky (vodovod, kanalizácia, ČOV, teplovod, studňa) a kompletná rekonštrukcia spevnených plôch.

Investor: LESY Slovenskej republiky štátny podnik
Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky štátny podnik
Doba realizácie: 04/2015 – 06/2016

Vybudovanie nových inžinierskych sietí v areály Odštepného závodu Lesnej techniky (vodovod, kanalizácia, ČOV, teplovod, studňa) a kompletná rekonštrukcia spevnených plôch.