Sanácia podložia SO 100

Banská Bystrica

Investor: Granvia Construction s.r.o.
Objednávateľ: Granvia Construction s.r.o.
Doba realizácie: 03/10-08/10

Realizácia sanácie podložia na stavebnom objekete SO 100 v rámci výstavby Rýchlostnej cesty R1, úsek I/66 Banská Bystrica – Severný obchvat