Rozšírenie skládky odpadov Banská Bystrica, Šalková