Rozšírenie skládky odpadov Banská Bystrica, Šalková

Banská Bystrica

Investor: MARIUS PEDERSEN a.s.
Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 03/11 – 11/11

Stavebné práce na stavbe Banská Bystrica – Regionálna skládka odpadov, I. etapa – II. podetapa, Šalková.