Rekonštrukica prístrešku NO – Spartan Trnava

Trnava

Objednávateľ: PRODITECH s.r.o.
Doba realizácie: 07/2013 – 08/2013

Stavebné práce na rekonštrukcii prístrešku NO.