R1 I/66 Severný Obchvat Banskej Bystrice

Banská Bystrica

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.
Doba realizácie: 12/2013

Realizácia úprav pozemkov a ich odvodnenie SO 260. Odvodnenie aktívneho zosuvu R1 B. Bystrica.