Prístupová komunikácia – Pod Dúbravou

Banská Bystrica

Objednávateľ: TEXO Group s.r.o.
Doba realizácie: 07/2013 – 09/2013

Výstavba prístupovej komunikácie k IBV Pod Dúbravou, Banská Bystrica, mestská časť Podlavice.