Preventívno ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH, a.s.

Investor: SÚSCCH, a.s.
Objednávateľ: STRABAG PaIS s.r.o.
Doba realizácie: Od 04/2019 do 07/2019
Popis: Príprava územia, odhumusovanie, demolácie, zemné práce, sadové úpravy, realizácia komunikácií, prakovísk a chodníkov.