Kanalizácia Horné Orešany

Investor: Trnavský samosprávny kraj
Objednávateľ: Eiffage Construction ČR, s.r.o.
Obdobie realizácie: 2009

Výstavba hlavného kanalizačného zberača v obci Horné Orešany, v celkovej dĺžke 850 m, vrátane vybudovania domových prípojok. Hlavná stoka bola vybudovaná z potrubí DN 300. Výstavba prebiehala počas čiastočnej dopravnej uzávery.