MPL Žiar nad Hronom – Parkovisko a spevnené plochy