MPL Žiar nad Hronom – Parkovisko a spevnené plochy

Investor: MPL
Objednávateľ: MPL