Möbellix Banská Bystrica

Banská Bystrica

Investor: Möbellix
Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Doba realizácie: 11/11 – 12/11

Realizácia stavebných prác na stavbe MÖBELIX Banská Bystrica v rozsahu: Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy.