Výstavba TR stanice – Medzibrod

Investor: VÚJE TRNAVA, a.s.
Objednávateľ: PRODISTAV, s.r.o.
Obdobie realizácie: 03/2009 – 12/2009

Výstavba budovy spoločných prevádzok, kanalizácie, oplotenia, zemné práce….