Logistický projekt Hala C Senec 3

Senec

Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Doba realizácie: 11/11 – 12/11

Stavebné a zemné práce na stavbe Logisktický projekt Hala C3 Senec, v rozsahu: Príprava územia, HTÚ a Protihluková bariéra.