Logistický projekt Hala C Senec 3

Senec

Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Doba realizácie:

Výstavba areálových komunikácií a spevnených plôch I a II časť.