Logistická Hala C Senec

Objednávateľ:  Strabag PaIS s.r.o.
Doba realizácie: Od 10/2016 – 11/2016
Popis: Predmetom diela bola realizácia SO07 Príjazdová komunikácia a SO08 Areálové komunikácie

 

Objednávateľ:  Strabag PaIS s.r.o.
Doba realizácie: Od 10/2016 – 11/2016
Popis: Predmetom diela bola realizácia SO07 Príjazdová komunikácia a SO08 Areálové komunikácie