Korčuliarska dráha pod Pamätníkom SNP B. Bystrica

Investor:Mesto Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Doba realizácie: 10/2016 – 05/2017

Predmetom diela boli nasledovné zemné a stavebné práce na objekte Korčuliarska dráva v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici: SO 01 Korčuliarska dráha, SO 02 Chodník pre peších, SO 03 Mobiliár, SO 04 Verejné osvetlenie, Napojenie odtokovej mreže do verejnej kanalizácie, Ochrana STL Plynovodu.