Kino Urpín – odstránenie stavby

Objednávateľ: CENTROMEDIAN s.r.o.
Doba realizácie: 04/2015 – 05/2015

Demolácia uzavretého kina v husto zastavanom centre mesta.