IBV Slnečné stráne

Banská Bystrica

Investor:ARCHAT MD, s.r.o.
Objednávateľ: TEXO Group s.r.o.
Doba realizácie: 09/2013 – 05/2014

Výstavba prístupovej komunikácie k IBV, výstavba verejného osvetlenia IBV a výstavba vodovodu pre IBV v lokalite Slnečné Stráne Banská Bystrica.