Distribučné centrum SPS Banská Bystrica

Investor: Slovak parcel service s.r.o.
Objednávateľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Doba realizácie: 02/2016 – 08/2016

Predmetom diela boli nasledovné stavebné práce: HTU pre vonkajšie plochy a komunikácie, Zemné práce, Búranie betónov, Štrkové násypy pod betónovú podlahu haly, Oporné múry, Betónové konštrukcie, Vodovod, Cesty a spevnené plochy, Murárske práce, omietky a potery, Prestrešenie smetníkov, Záhradkárske a zemné práce.