Bytový dom Uhlisko

Banská Bystrica

Objednávateľ: I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica, a.s.
Doba realizácie: 07/2013 – 09/2013

Výstavba kanalizácie a vodovodu pre bytový dom nachádzajúci sa v centre mesta Banská Bystrica.