Bytové domy Dubnička

Bánovce nad Bebravou

Objednávateľ: ROCCON, spol. s r.o.
Doba realizácie: 03/2014

Príprava územia a HTÚ.