Betonáreň ZAPA

Senica

Investor: ZAPA
Objednávateľ: PRODITECH s.r.o.
Doba realizácie: 06/2013 – 07/2013

Stavebné práce pre novú betonáreň ZAPA.