Obytný súbor Quartetto

Objednávateľ: TEXO group s.r.o.
Doba realizácie: 07/2016 – 09/2016

Predmetom realizovaných prác bola skrývka ornice, HTÚ pre výstavbu obytného súboru, vybudovanie dočasných prístupových komunikácií, hutnenie podložia.

www.quartetto.sk