Uzavretie a rekultivácia skládky PDO Kopec – Čierny Balog