Uzavretie a rekultivácia skládky PDO Kopec – Čierny Balog

Čierny Balog

Investor: Obec Čierny Balog
Objednávateľ: Obec Čierny Balog
Doba realizácie: 07/10 – 12/10

Zemné a stavebné práce na stavbe Uzavretie a rekultivácia skládky PDO Kopec – Čierny Balog, vybudovanie drenážneho potrubia a Záchytných priekopov.