Tepláreň BB – Radvaň

Banská Bystrica

Objednávateľ: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.
Doba realizácie: /11

Búracie práce na objekte Tepláreň Radvaň – Banská Bystrica, s následným drvením stavebného odpadu na mieste