Búracie práce – Stredoslovenská cementáreň, a.s.

Investor: Stredoslovenská cementáreň, a.s.
Objednávateľ: ROTEKO, s.r.o.
Obdobie realizácie: 01/2007-04/2007

Búracie a demolačné práce, technické a terénne úpravy po odstránení objektov v rámci prípravy areálu bývalej Stredoslovenskej cementárne Banská Bystrica na iné využitie. Stavebná suť bola zhodnotená na mieste za pomoci mobilnej recyklačnej linky RESTA.