Drevenie stavebného odpadu

Objednávateľ: COMBIN Banská Štiavnica
Doba realizácie: 05/11 – 06/11

Drvenie betónov a asfaltov na stavbách v Závadke nad Hronom a Necpaloch pre spoločnosť COMBIN Banská Štiavncia, s.r.o.