Recyklácia stavebného odpadu – LEŠŤ

Investor: Vojesnké lesy a majetky SR š.p.
Objednávateľ: Vojesnké lesy a majetky SR š.p.
Doba realizácie: 8/11

Drvenie rôznych stavebných odpadov v mieste vzniku na frakciu 0/100 vo výcvikovom vojenskom objekte LEŠŤ.