Slovenka 2 – odstránenie ŽB skeletov

Investor: Slovenka2 s.r.o.
Objednávateľ: Slovenka2 s.r.o.

Termín realizácie:  04/2018 – 08/2018

Dielo pozostávalo s asanácie skeletov budov bývalého štátneho podniku Slovenka. Búracie práce boli realizované metódou postupného rozoberania zhora nadol, následnej recyklácie stavebného odpadu a úpravy terénu.