Sklad koží – demolácia

Partizánske

Objednávateľ: H-KOV spol. s r.o.
Doba realizácie: 09/2013 – 12/2013

Predmetom diela bolo odstránenie objektu bývalých kožiarskych závodov v Partizánkom, metódou postupného rozoberania budov zhora nadol a následné zhodnotenie stavebného odpadu na mobilnej recyklačnej linke RESTA DCJ 900×600