Rozšírenie predajne a servisu spoločnosti EUROMOTOR

Banská Bystrica

Investor: EUROMOTOR spol. s r.o.
Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie:

Zemné a výkopové práce v rámci stavby Rozšírenie predajného centra Euromotor Banská Bystrica.