Robotnícka ubytovňa, Pod Dráhami Zvolen

Zvolen

Objednávateľ: AGNOS s.r.o.
Doba realizácie: 09/2014 – 10/2014

Kompletné odstrojenie objektu bývalej ubytovne na nosné obvodové murivo.