Rekultivácia skládky TKO Svätý Peter

Svätý Peter

Investor: Obec Svätý Peter
Objednávateľ: Obec Svätý Peter
Obdobie realizácie: 12/2005 – 04/2006