Rekonštrukcia úsekov ciest II. a III. triedy BBSK

Lučenec

Investor: Slovenská správa ciest š.p.
Objednávateľ: STRABAG s.r.o.
Doba realizácie: 01/12 – 02/12

Búracie práce na SO-18 Most na ceste II-585 vrátane recyklácie stavebného odpadu v mieste vzniku.