Recyklácia stavebného odpadu – Modrý Kameň

Objednávateľ: AQUATING s.r.o.
Doba realizácie: 11/10

Recyklácia stavebného odpadu v obci Modrý Kameň