Drvenie a triedenie prírodného kameniva Lom Mičiná

Investor: ZEDA B. Bystrica s.r.o.
Objednávateľ: ZEDA B. Bystrica s.r.o.
Doba realizácie: 01/10 – 12/10

Drvenie a následné triedenie prírodného kameniva pre spoločnosť ZEDA B. Bystrica v kameňolome Horná Mičiná – Kejda.