Drvenie a triedenie prírodného kameniva Lom Mičiná