Recyklácia betónov – Trnava

Investor: AQUATING s.r.o.
Objednávateľ: AQUATING s.r.o.
Doba realizácie: 4/10

Drvenie stavebného odpadu v mieste jeho vzniku za pomoci mobilného drviča RESTA 900×600