Notársky úrad

Banská Bystrica

Objednávateľ: B-Reality Slovakia s.r.o.
Doba realizácie: 04/2013 – 05/2013

Demolácia starého rodinného domu pri ESC B. Bystrica