Notársky úrad

Banská Bystrica

Objednávateľ: B-Reality Slovakia s.r.o.
Doba realizácie: 04/2013 – 05/2013

HTÚ, výkop stavebnej jamy pri ESC Banská Bystrica bez odstavenia dopravnej premávky.