Logistické centrum LIDL SEREĎ

Investor:LIDL Slovensko
Objednávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo
Doba realizácie: 08/2015 – 11/2015

Predmetom dodávky bola realizácia spevnených plôch v rozsahu cca 55 000 m2. Súčasťou realizovaných prác bolo okrem iného aj spracovanie cca 100 000 ton štrkodrvy, zhotovenie cca 1 600 metrov štrbinových žľabov, viac ako 2 000 metrov obrubníkov.