I/72 Zbojská, Sedlo – Tisovec, Čertová dolina

Zbojská

Objednávateľ: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
Doba realizácie: 07/2013 – 12/2013

Zemné práce pre výstavbu oporných múrov, mostov, priepustov.