Hrubé terénne úpravy EUROPA SC

Investor: VAV Invest s.r.o.
Objednávateľ: VAV Invest s.r.o.
Obdobie realizácie: marec – apríl 2007

Zemné práce pozostávali z odťaženia vyše 20 000 m3 hornín triedy 3 a odťaženia vyše 30 000 m3 hornín triedy 5. Naša spoločnosť zrealizovala všetky zemné práce, odvoz a uloženie výkopovej zeminy v recyklačnom stredisku v Banskej Bystrici.

Vzhľadom na poveternostné podmienky počas realizácie prác sme zabezpečovali čistenie komunikácií na trase medzi miestom odkopov a recyklačným strediskom. Za účelom obmedzenia prašnosti a znečisťovania okolitých komunikáciach bol použitý betónový recyklát na vybudovanie dočasnej príjazdovej komunikácie.

Samotné zemné práce boli zrealizované pre budúce rozšírenie spevnených plôch pri nákupnom stredisku EUROPA SC. Hĺbka samotného výkopu bola od cca 5 m do 9 m.

Realizácia prác bola zabezpečená pomocou ťažkej stavebnej mechanizácie pozostávajúcej z 3 pásových rýpadiel, buldozéra a 16 nákladných vozidiel s nosnosťou 24 t.

Galéria