HIPPO Aréna – Šamorín

Šamorín

Objednávateľ: EUROVIA SK, s.r.o.
Doba realizácie: 05/2013

Demolácia spevnených plôch, recyklácia stavebného odpadu