Zemné a stavebné práce R1, úsek I/66 – SO 283

Investor: Granvia Construction, s.r.o.
Objednávateľ: Bystrická stavebná s.r.o.
Doba realizácie: 01-05/2010

Zemné a stavebné práce na úprave bývalého elektrárenského kanála SO 283-00 v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, úsek I/66 Severný obchvat: Banská Bystrica