Dobudovanie Golfového ihriska Sliač

Investor: Golf & County Club Tri Duby
Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 06-08/2010

Zemné a výkopové práce pri rozšírení Golfového ihriska Tri duby na Sliači.