Demolácia SO 99 a SO 100 – Mondi SCP

Investor: Mondi SCP, a.s.
Objednávateľ: Mondi SCP, a.s.
Doba realizácie: 01-03/2008

Práce zahŕňali demoláciu hlavného skladu MTZ a garáží vrátane demolácie základov objektov v objekte spoločnosti Mondi SCP, a.s.. Stavebný odpad bol následne recyklovaný na mieste vzniku.