Demolácia SO 824 – Most

Investor: Granvia Construction, s.r.o.
Objednávateľ: Bystrická stavebná, s.r.o.
Doba realizácie: 07/2010

Práce zahŕňali demoláciu Mosta na ulici Ľuda Ondrejova v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, úsek I/66 Severný obchvat: Banská Bystrica. Most bol demolovaný za pomoci hydraulického kladiva a klieští systémom postupného rozoberania.