Demolácia rodinného domu – Jakub

Banská Bystrica

Investor: Peter Pohančaník – PEPO
Objednávateľ: Peter Pohančaník – PEPO
Doba realizácie: 12/10

Demolácia rodinného domu na Jakubskej cete v obci Jakub, technológiou postupného rozoberania budov.