Demolácia oceľovej lávky

Investor: Granvia Construction, s.r.o.
Objednávateľ: ALSPO SK, s.r.o.
Doba realizácie: 10/2009

Oceľová lávka ponad štvor a dvoj prúdovú cestu pri objekte ARS pneuservis. Demolácia pozostávala s postupného rozpaľovania jednotlivých častí oceľovej lávky a ich následnom presune žeriavom Liebherr LTM 1250 na miesto mimo vozoviek, kde boli časti lávky rozpaľované na menšie kusy. Následne boli demontované nosníky lávky, vrátane ich základov. Demolácia bola realizovaná počas premávky, iba s čiastočným obmedením dopravy.