Demolácia objektu v preglejkárni Žarnovica

Investor: LIQUID RECYCLING, s.r.o.
Objednávateľ: LIQUID RECYCLING, s.r.o.
Doba realizácie: 06/2010

Demolácia objektu bez súpisného čísla v areáli bývalej preglejkárne v Žarnovici. Objekt pozostával z troch častí a to hlavnej budovy, časti násypky a oblsužného objektu. Objekt bol bol demolovaný systémom postupného rozoberania.